API Te Recluta
Buscar
K

Candidatos

get
https://panel.terecluta.com/api/candidates/candidates/{company_code}
Listado de Candidatos
get
https://panel.terecluta.com/api/candidates/candidates/{company_code}/:candidate_id
Detalle de Candidatos
get
https://panel.terecluta.com/api/candidates/files/{company_code}/:candidate_id
Descarga de Archivos
post
https://panel.terecluta.com/api/campscandidates/candidates/{company_code}/:camp_id
Agregar Candidato a Proceso
Última actualización 2yr ago